Daily Archives

One Article

Rozważania o ludzkiej seksualności

Posted by admin on

Pierwotna orgia na seks telefonie miała sens całkiem inny, tożsamy z obojętnością, jaka wiąże się z nieprzyzwoitością. Zgodnie z tym mniemaniem sprośność nie budziłaby w ludziach pierwotnych tego wstrętu, jaki budzi w nas; w szczególności orgia rytualna była czymś znacznie łatwiejszym dla łudzi odczuwających wstyd znacznie słabszy niż nasz. W istocie sąd taki bywa zgodny z przekonaniem, jakie sami żywimy o sobie – mianowicie że nasza cywilizacja z samej swojej istoty absolutnie wyklucza nieprzyzwoitość rytualnej orgii. bywa to jednak błąd, i to dość gruby: aby wykorzenić zwyczaj takich orgii, potrzeba było płomieni niezliczonych stosów.
To laki. ze odnośnie do nocnych obrzędów w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych nie wiemy i nigdy nie będziemy wiedzieć nic, co by nie podlegało zakwestionowaniu. Zresztą wina za to spada na bezlitosne represje, których obiektem stały się owe obrzędy. Zeznania wydobyte przez okrutnych sędziów z nieszczęśników branych na spytki nie mogą mieć wartości źródeł informacji, które by mogły nas uspokoić. Owi sędziowie wmawiali swoim ofiarom to. co sami. jak sądzili, wiedzieli, albo co może sobie wyobrażali. Mimo to możemy domniemywać, że chrześcijańskie represje nie potrafiły całkowicie wyplenić pogańskich obrzędów, przynajmniej w rejonach pustkowi. Jednakże miejsce czci oddawanej starym bóstwom zajął kult Szatana.