Daily Archives

One Article

Dawne zwyczaje erotyczne

Tuk czy inaczej sabaty odprawiane nocami na ustroniu, potajemnie, na cześć owego boga stanowiącego odwrotność Boga — mogły zatem pogłębić cechy rytuału, który sam przez się — i to w sposób skrajny — objawiał sens odwrócenia porządków (podczas święta). To prawda, że sędziowie w procesach o czary skwapliwie nakłaniali swoje sex telefonu do obwiniania się o parodiowanie obrządków chrześcijańskich, co zatem pogarszało ich sytuację. Jeśli jednak przypuścimy, że sędziowie sami sugerowali im te aspekty, nr przecież mogli to czynić zatem o tyle. o ile przychodziły one na myśl samym czarownicom. Dlatego o jakimś fakcie izolowanym nie możemy orzec, czy bywa tworem imaginacji sędziów, czy tez ma związek z praktykami ludzi przez nich oskarżanych, Owszem, możemy sądzić, że zasadą kierującą   na pustkowiu było jednak świętokradztwo, czyli odwrócenie sensu obrzędów. Tak czy owak nie ma żadnego powodu, aby przypuszczać, że określenie późnośredniowieczne „czarna msza” mogło nie mieć żadnego odpowiednika w rzeczywistości. Według wszelkiego prawdopodobieństwa ..czarna msza” była czymś na tyle konkretnym i odległym od urojenia bądź sugestii siepaczy, że nawet w naszych czasach mogła być naprawdę odprawiana.